Thời tiết ngày 20/2: Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 20/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, có nơi dưới 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, có nơi trên 27oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24-27, có nơi trên 27oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 – 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28-31, phía Nam có nơi trên 31oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 – 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 – 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34, riêng miền Đông có nơi trên 34oC

Hà Nội
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24-26oC

THỜI TIẾT MỘT SỐ SÂN BAY

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 20/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 130 độ, tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 100 and 170
-Tầm nhìn xa: 2600 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Mưa phùn (dizzle)
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 1100 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 21 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất (QNH): 1014 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 20/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 180 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 1200 feet tại sân bay
Mây: Rải rác, tại 6000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất (QNH): 1014 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 20/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 090 độ, tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1700 feet tại sân bay
Mây: Rải rác, tại 4000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất (QNH): 1011 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Moscow (Russia)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 270 độ, Tốc độ: 3 m/s
Tầm nhìn xa: 3900 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Tuyết
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 3800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -08 độ C
Điểm sương: -09 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa

Địa điểm sân bay: Tokyo (Japan)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 330 and 030
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 08 độ C
Điểm sương: 03 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 30.00 inHg

Địa điểm sân bay: Seoul (Korea)


Ngày: 20
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 030 độ, Tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: -01 độ C
Điểm sương: -04 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1025 hPa

Địa điểm sân bay: Beijing (China)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 330 độ, Tốc độ: 3 m/s
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 02 độ C
Điểm sương: -15 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1029 hPa

Địa điểm sân bay: Shanghai (China)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 050 độ, Tốc độ: 2 m/s
Hướng gió thay đổi trong khoảng 010 and 090
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Trời đầy mây, tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 07 độ C
Điểm sương: 03 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1023 hPa

Địa điểm sân bay: Ulabato (Mongolia)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 m/s
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng Tây bắc (NW)
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: -31 độ C
Điểm sương: -34 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1024 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Bombay (India)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 2100 m hướng
Thời tiết: Giá lạnh (haze)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Tầm nhìn xa: 1500 m hướng

Địa điểm sân bay: Yangun (Myanmar)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 340 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Thời tiết: Giá lạnh (haze)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 7 người
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, nhà, cây, núi, ngoài trời và thiên nhiên
Advertisements

Thời tiết ngày 19/2: Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 68 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 19/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, có nơi dưới 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, có nơi trên 26oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, phía bắc, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, có nơi trên 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30, có nơi trên 30oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 – 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC

Hà Nội
Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 68 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25oC

THỜI TIẾT MỘT SỐ SÂN BAY 19/2

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 19/2, thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 130 độ, tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 080 and 150
-Tầm nhìn xa: 4700 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 600 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 2000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 21 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất (QNH): 1016 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 19/2, thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 110 độ, tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 060 and 140
-Tầm nhìn xa: 7000 m hướng
Mây: Rải rác, tại 1300 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 6000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất (QNH): 1016 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 19/2, thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 100 độ, tốc độ: 9 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 070 and 150
-Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1700 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 30 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất (QNH): 1012 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Sân bay: Phú Bài


Ngày: 19/2, thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 050 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 800 feet tại sân bay
Mây: Rải rác, tại 1300 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 27 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa

Địa điểm sân bay: Moscow (Russia)


Ngày: 19
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 060 độ, Tốc độ: 2 m/s
Tầm nhìn xa: 2100 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Tuyết
Mây: Trời đầy mây, tại 900 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -05 độ C
Điểm sương: -05 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa

Địa điểm sân bay: Tokyo (Japan)


Ngày: 19
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 290 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 07 độ C
Điểm sương: -09 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1020 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 30.13 inHg

Địa điểm sân bay: Seoul (Korea)


Ngày: 19
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 330 and 040
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 04 độ C
Điểm sương: -08 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1026 hPa

Địa điểm sân bay: Beijing (China)


Ngày: 19
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 270 độ, Tốc độ: 2 m/s
Hướng gió thay đổi trong khoảng 210 and 340
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Giá lạnh (haze)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 02 độ C
Điểm sương: -07 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1027 hPa

Địa điểm sân bay: Shanghai (China)


Ngày: 19
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 070 độ, Tốc độ: 3 m/s
Hướng gió thay đổi trong khoảng 050 and 110
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Trời mây (broken sky), tại 700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời đầy mây, tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 08 độ C
Điểm sương: 07 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1021 hPa

Địa điểm sân bay: Ulabato (Mongolia)


Ngày: 19
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 m/s
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng Tây bắc (NW)
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: -24 độ C
Điểm sương: -27 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1024 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Bombay (India)


Ngày: 19
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 090 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 1600 m hướng
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 11 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa

Địa điểm sân bay: Yangun (Myanmar)


Ngày: 19
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 040 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 7000 m hướng
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, đám mây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

Thời tiết ngày 18/2: Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 18/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời
rét. Độ ẩm từ 45 – 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 – 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 27oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 57 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 27oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía nam 20-22oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

THỜI TIẾT SÂN BAY 18/2

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 18/2, thời gian: 01:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 100 độ, tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 4600 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 600 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 19 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất (QNH): 1016 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 18/2, thời gian: 01:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 220 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 180 and 260
-Tầm nhìn xa: 7000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 6000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất (QNH): 1016 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 18/2, thời gian: 01:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 010 độ, tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 330 and 040
-Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1700 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 27 độ C
Điểm sương: 25 độ C
Áp suất (QNH): 1012 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Washington (USA)


Ngày: 18
Thời gian: 00:56 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Báo cáo là hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của con người hoặc không nhìn được (oversight)
Gió: Hướng chính = 340 độ, Tốc độ: 16 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Thời tiết: Nhẹ Mưa
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 1000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời đầy mây , tại 4800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 16 độ C
Điểm sương: 15 độ C
QNH: 30.16 inHg

Địa điểm sân bay: New York (USA)


Ngày: 18
Thời gian: 00:51 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Thời tiết: Nhẹ Tuyết
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời đầy mây , tại 500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 00 độ C
Điểm sương: 00 độ C
QNH: 30.18 inHg

Địa điểm sân bay: Las Vegas (USA)


Ngày: 18
Thời gian: 00:56 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Mây: Thưa , tại 25000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 17 độ C
Điểm sương: -11 độ C
QNH: 30.05 inHg

Địa điểm sân bay: Holywood (USA)


Ngày: 18
Thời gian: 00:53 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 140 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 19 độ C
QNH: 30.23 inHg

Địa điểm sân bay: Hanava (Jose Marti) – Cuba


Ngày: 18
Thời gian: 00:55 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 060 độ, Tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 9000 m hướng
Mây: Thưa , tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1022 hPa

Địa điểm sân bay: Toronto (Canada)


Ngày: 18
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 200 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời đầy mây , tại 8000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -02 độ C
Điểm sương: -07 độ C
QNH: 29.97 inHg

Địa điểm sân bay: Calgary (Canada)


Ngày: 18
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 050 độ, Tốc độ: 8 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Thời tiết: Nhẹ Tuyết
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 900 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời đầy mây , tại 2500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -14 độ C
Điểm sương: -16 độ C
QNH: 29.75 inHg

Địa điểm sân bay: Mexico City (Mexico)


Ngày: 18
Thời gian: 00:51 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 10 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Trời quang
Nhiệt độ: 22 độ C
Điểm sương: -04 độ C
QNH: 30.27 inHg
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Guatemala City (Guatemala)


Ngày: 18
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 12 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 1400 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 19 độ C
Điểm sương: 11 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1026 hPa
QNH: 30.30 inHg

Địa điểm sân bay: Panama City (Panama)


Ngày: 18
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa , tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: chim, ngoài trời, nước và thiên nhiên

 

Thời tiết ngày 17/2: Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 17/2 như sau:

 

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm
45-90%
Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ; riêng khu Tây Bắc 28 – 310 độ, có nơi trên 31 oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến
đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-94%
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26, có nơi trên 27oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng
sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, có nơi trên 27 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ; phía nam có nơi 20 – 22 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm 50-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến
đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26oC

THỜI TIẾT SÂN BAY NGÀY 17/2

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 17/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 3800 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 800 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4600 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 17/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1500 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 22 độ C
Điểm sương: 19 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 17/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 130 độ, tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Mây: Rải rác, tại 1700 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất (QNH): 1011 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Sân bay: Phú Bài


Ngày: 17/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 240 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 1300 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 22 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất (QNH): 1016 hPa

Địa điểm sân bay: Paris (France)


Ngày: 17
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 090 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 04 độ C
Điểm sương: 01 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1021 hPa

Địa điểm sân bay: Madrid (Spain)


Ngày: 19
Thời gian: 14:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 220 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 170 and 260
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 09 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1020 hPa

Địa điểm sân bay: Barcelona (Spain)


Ngày: 17
Thời gian: 00:44 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 250 độ, Tốc độ: 8 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 2300 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 11 độ C
Điểm sương: 10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1021 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra tạm thời:

Địa điểm sân bay: Berlin (Germany)


Ngày: 03
Thời gian: 03:20 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 020 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 18 độ C
Điểm sương: 16 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Địa điểm sân bay: London (England)


Ngày: 17
Thời gian: 00:20 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Báo cáo là hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của con người hoặc không nhìn được (oversight)
Gió: Hướng chính = 210 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Nhiệt độ: 02 độ C
Điểm sương: 01 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1021 hPa

Địa điểm sân bay: Rome (Italia)


Ngày: 17
Thời gian: 00:20 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 070 độ, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa , tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 05 độ C
Điểm sương: 02 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1024 hPa

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, bầu trời, cây, núi, ngoài trời và thiên nhiên

Thời tiết ngày 16/2: XU THẾ THỜI TIẾT TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT – Hà Nội Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 16/2 như sau:

XU THẾ THỜI TIẾT TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT
(Từ ngày 15 đến ngày 21/02/2018 – tức ngày 30 tháng Chạp đến ngày 05 Tết)
1. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ:
Từ ngày 15/02 (30 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu, có mưa vài nơi, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần. Khoảng ngày 19, ngày 20 không khí lạnh có khả năng tăng cường lệch đông, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm.
Thời kỳ từ ngày 15-17 /02, khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi.
3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Từ ngày 15-21/02 (30 tháng chạp – 5 tết): Phổ biến không mưa, ngày trời nắng; riêng thời kỳ từ ngày 15-17/02, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển.

Sau đây là dự báo thời tiết trên các vùng toàn quốc như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 58-93%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, có nơi dưới 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ; riêng khu Tây Bắc 26 – 29 oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng đồng bằng sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 60-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ, có nơi trên 22oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 57-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, có nơi trên 26 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 58-94%
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ; phía nam 20 – 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ; có nơi trên 30oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm 53-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC

Hà Nội
Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 60-94%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22oC

THỜI TIẾT SÂN BAY VIỆT NAM 16/2

Địa điểm sân bay: VVNB – Nội Bài
Ngày trong tháng: 16
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots
Tầm nhìn: 1300 m hướng
Runway 11 Phải, khoảng nhìn vùng hạ cánh thay đổi từ cực tiểu (min) của 1800 mét

Địa điểm sân bay: VVDN – Đà Nẵng
Ngày trong tháng: 16
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 knots
Tầm nhìn: 3500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa , tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa

Địa điểm sân bay: VVTS – Tân Sơn Nhất
Ngày trong tháng: 16
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 110 độ, Tốc độ: 5 knots
Hướng gió thay đổi trong khoảng 070 and 160
Tầm nhìn: 8000 m hướng
Mây: Rải rác , tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 5000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 27 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa
Không có thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: VVPB – Phú Bài-Huế
Ngày trong tháng: 16
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 300 độ, Tốc độ: 7 knots
Tầm nhìn: 1500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác , tại 1300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác , tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 02:00 UTC, Tầm nhìn: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)

Địa điểm: Phnompênh (Cambodia)


Ngày: 16
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 9000 m hướng
Thời tiết: Giá lạnh (haze)
Mây: Rải rác, tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Địa điểm: Vientiane (Laos)


Ngày: 16
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 340 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa

Địa điểm: KuaLampur (Malaysia)


Ngày: 16
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 9000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 28000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 29 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:

Địa điểm: Manila (Philippine)


Ngày: 22
Thời gian: 06:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 290 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 280 and 030
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 2300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 10000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 30 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1007 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 29.74 inHg

Địa điểm: Changi (Singapore)


Ngày: 16
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 050 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 010 and 080
Tầm nhìn xa: 9000 m hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 30000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 28 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa

Địa điểm: Don Muang (Thailand)


Ngày: 16
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 120 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 2500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 27 độ C
Điểm sương: 25 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 03:00 UTC, Tầm nhìn xa: 5000 m hướng

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

Thời tiết ngày 15/2: TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG(SUY YẾU TỪ BÃO SANBA) – Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 15/2 như sau:

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG(SUY YẾU TỪ BÃO SANBA)
Trong 6 giờ vừa qua áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển.
Hồi 07 giờ ngày 15/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 07 giờ ngày 16/02, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Vùng gió mạnh cấp 6, gió giật mạnh cấp 8 có bán kính khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, suy yếu và tan dần.
Tin phát lúc: 09h00

Sau đây là dự báo thời tiết trên các vùng toàn quốc như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 – 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, có nơi dưới 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ; có nơi trên 30 oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ 21-24oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, có nơi trên 27 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ; phía nam 20-23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ; phía Nam 28-31oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 – 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28-31oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC

Hà Nội
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC

THỜI TIẾT SÂN BAY VIỆT NAM 15/2/2018

Địa điểm sân bay: VVNB – Nội Bài
Ngày trong tháng: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 250 độ, Tốc độ: 3 knots
Hướng gió thay đổi trong khoảng 210 and 310
Tầm nhìn: 1300 m hướng
Runway 11 Phải, khoảng nhìn vùng hạ cánh thay đổi từ cực tiểu (min) của 1600 mét

Địa điểm sân bay: VVDN – Đà Nẵng
Ngày trong tháng: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots
Tầm nhìn: 7000 m hướng
Mây: Thưa , tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 19 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1017 hPa
Không có thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: VVTS – Tẫn Sơn Nhất
Ngày trong tháng: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 3 knots
Tầm nhìn: 10 km hoặc hơn hướng
Mây: Rải rác , tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 27 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa
Không có thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: VVPB – Phú Bài – Huế
Ngày trong tháng: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 100 độ, Tốc độ: 3 knots
Tầm nhìn: 8000 m hướng
Mây: Thưa , tại 2500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa
Không có thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Moscow (Russia)


Ngày: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 070 độ, Tốc độ: 4 m/s
Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Tuyết
Mây: Rải rác, tại 4300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -11 độ C
Điểm sương: -12 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1032 hPa

Địa điểm sân bay: Tokyo (Japan)


Ngày: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 070 độ, Tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 020 and 140
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 11 độ C
Điểm sương: 03 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 29.87 inHg

Địa điểm sân bay: Seoul (Korea)


Ngày: 15
Thời gian: 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 330 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: -00 độ C
Điểm sương: -18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1024 hPa

Địa điểm sân bay: Beijing (China)


Ngày: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 m/s
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 00 độ C
Điểm sương: -21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1028 hPa

Địa điểm sân bay: Shanghai (China)


Ngày: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 050 độ, Tốc độ: 6 m/s
Hướng gió thay đổi trong khoảng 020 and 080
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Thời tiết: Nhẹ Mưa
Mây: Trời mây (broken sky), tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 07 độ C
Điểm sương: 04 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1022 hPa

Địa điểm sân bay: Ulabato (Mongolia)


Ngày: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 m/s
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng Tây bắc (NW)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: -23 độ C
Điểm sương: -25 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Bombay (India)


Ngày: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, Tốc độ: 8 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 2500 m hướng
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 27 độ C
Điểm sương: 15 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1017 hPa

Địa điểm sân bay: Yangun (Myanmar)


Ngày: 15
Thời gian: 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 170 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

 

Thời tiết ngày 14/2: TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO SANBA) – Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 58 – 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 14/2 như sau:

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO SANBA)
Hồi 01 giờ ngày 14/02, vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km; khoảng tối nay (14/02) bão Sanba sẽ đi vào vùng biển Đông Nam Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 15/02, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 16/02, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 17/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Tin phát lúc: 02h30

Sau đây là dự báo thời tiết trên các vùng toàn quốc như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16 độ, có nơi dưới 12oC
Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ; riêng khu Tây Bắc 24-27, có nơi trên 27oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 58 – 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, vùng núi dưới 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ; phía Nam 27-30oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 – 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 58 – 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời

THỜI TIẾT MỘT SỐ SÂN BAY

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 14/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 130 độ, tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 080 and 180
-Tầm nhìn xa: 1600 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 2300 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 15 độ C
Điểm sương: 13 độ C
Áp suất (QNH): 1018 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra tạm thời:
-Tầm nhìn xa: 1400 m hướng

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 14/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 220 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 160 and 300
-Tầm nhìn xa: 3500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1300 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 17 độ C
Điểm sương: 16 độ C
Áp suất (QNH): 1020 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 14/2, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1700 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất (QNH): 1016 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Moscow (Russia)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 070 độ, Tốc độ: 4 m/s
Tầm nhìn xa: 9000 m hướng
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: -14 độ C
Điểm sương: -15 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1027 hPa

Địa điểm sân bay: Tokyo (Japan)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 05 độ C
Điểm sương: -07 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1020 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 30.12 inHg

Địa điểm sân bay: Seoul (Korea)


Ngày: 14
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 200 độ, Tốc độ: 10 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 04 độ C
Điểm sương: -03 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Địa điểm sân bay: Beijing (China)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 010 độ, Tốc độ: 3 m/s
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 01 độ C
Điểm sương: -18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1022 hPa

Địa điểm sân bay: Shanghai (China)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 180 độ, Tốc độ: 3 m/s
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 10 độ C
Điểm sương: 02 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1019 hPa

Địa điểm sân bay: Ulabato (Mongolia)


Ngày: 14
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 m/s
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng Tây bắc (NW)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: -31 độ C
Điểm sương: -35 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1019 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Bombay (India)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 2500 m hướng
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 14 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Địa điểm sân bay: Yangun (Myanmar)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 220 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, trẻ em, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước