Thời tiết ngày 14/03: Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 14/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 29oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 27 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 32oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25oC

THỜI TIẾT MỘT SỐ SÂN BAY

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 14/3, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 130 độ, tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 100 and 180
-Tầm nhìn xa: 3600 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 800 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 3600 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất (QNH): 1013 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
-Tầm nhìn xa: 2500 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Mưa phùn (dizzle)

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 14/3, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 190 độ, tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 7000 m hướng
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất (QNH): 1014 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 14/3, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 130 độ, tốc độ: 8 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 1700 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất (QNH): 1012 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Sân bay: Phú Bài


Ngày: 14/3, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 270 độ, tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 21 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất (QNH): 1013 hPa

Địa điểm sân bay: Moscow (Russia)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 160 độ, Tốc độ: 6 m/s
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: -03 độ C
Điểm sương: -10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm sân bay: Tokyo (Japan)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 270 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 220 and 350
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 15 độ C
Điểm sương: 06 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1020 hPa

Địa điểm sân bay: Seoul (Korea)


Ngày: 14
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 170 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Trời mây (broken sky), tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 15 độ C
Điểm sương: 07 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1021 hPa

Địa điểm sân bay: Sydney (Australia)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 300 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa , tại 1900 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 2400 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1019 hPa

Địa điểm sân bay: Melbourne (Australia)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 150 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 110 and 210
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 3300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác , tại 30000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 19 độ C
Điểm sương: 10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1020 hPa

Địa điểm sân bay: Canbera (Australia)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 300 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác , tại 2300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 21 độ C
Điểm sương: 14 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1021 hPa

Địa điểm sân bay: Adelaide (Australia)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa , tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 11 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1021 hPa

Địa điểm sân bay: Perth (Australia)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 180 độ, Tốc độ: 8 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 16 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Mưa rào Mưa

Địa điểm sân bay: Brisbain (Australia)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 130 độ, Tốc độ: 14 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác , tại 3500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 27 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa

Địa điểm sân bay: Hobart (Australia)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 170 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 140 and 220
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa , tại 2800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác , tại 18000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky) , tại 26000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 18 độ C
Điểm sương: 10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa

Địa điểm sân bay: Auckland (New Zealand)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Báo cáo là hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của con người hoặc không nhìn được (oversight)
Gió: Hướng chính = 210 độ, Tốc độ: 14 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Nhiệt độ: 21 độ C
Điểm sương: 14 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1019 hPa

Địa điểm sân bay: Christchurch (New Zealand)


Ngày: 14
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Báo cáo là hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của con người hoặc không nhìn được (oversight)
Gió: Hướng chính = 050 độ, Tốc độ: 12 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 05 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: thực vật
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

One thought on “Thời tiết ngày 14/03: Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ C

  1. TIN CẢNH BÁO SƯƠNG MÙ TRÊN VỊNH BẮC BỘ (phát lúc: 15h30)

    Hiện nay (14/03): Lưỡi áp cao lục địa tiếp tục suy yếu, di chuyển lệch Đông và biến tính. Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu và biến tính trong đêm nay và sáng sớm mai (15/03), ở khu vực vịnh Bắc Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Cảnh báo: Hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ về đêm và sáng sẽ còn xuất hiện ở khu vực vịnh Bắc Bộ trong khoảng 2 -3 ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù: cấp 1. Tin

    Số lượt thích

Leave a Reply (hãy để lại phản hồi)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s