Thời tiết ngày 19/12: TIN CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG – Hà Nội sáng Ít mây, trời nắng; chiều và đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời trét. Độ ẩm từ 50 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 19/12 như sau:

TIN CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG
              1. Nhận xét

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước cao nhất sáng ngày 19/12, tại một số trạm chính như sau:

Sông Trạm Hmax (m) Xu thế
Tiền Tân Châu 1,63 Biến đổi chậm
Tiền Mỹ Thuận 1,36 Đang lên
Hậu Châu Đốc 1,76 Biến đổi chậm
Hậu Cần Thơ 1,41 Đang lên
Sài Gòn Phú An 1,35 Đang lên

2. Cảnh báo

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23-25/12/2018. Mực nước tại các trạm có khả năng như sau:

Sông Trạm Hmax (m) So sánh với

cấp báo động

Cấp độ rủi ro

thiên tai ngập lụt do triều cường

Tiền Tân Châu 1,70
Tiền Mỹ Thuận 1,60 Ở mức BĐ1
Hậu Châu Đốc 1,82
Hậu Cần Thơ 1,70 Ở mức BĐ1
Sài Gòn Phú An 1,55-1,60 Trên BĐ3 0,05-0,1m Cấp 3

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thủy văn hàng ngày trên website: www.nchmf.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin phát lúc 9h30′ – KTTVTW

Sau đây là dự báo thời tiết trên các vùng toàn quốc như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 – 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, có nơi dưới 13 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, có nơi 25 – 27oC

Phía Đông Bắc Bộ
Sáng Ít mây, trời nắng; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 – 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, vùng núi 12-15 độoC
Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, có nơi trên 24oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 – 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29, phía Nam có nơi 29 – 31oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 – 92%
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 – 94%
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC

Hà Nội
Sáng Ít mây, trời nắng; chiều và đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời trét. Độ ẩm từ 50 – 93%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC

THỜI TIẾT SÂN BAY LÚC 14HPM

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 19/12, thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 180 độ, tốc độ: 8 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 110 and 210
-Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 3700 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 16 độ C
Áp suất (QNH): 1014 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 19/12, thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 220 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 7000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1300 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 6000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 19/12, thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 32 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất (QNH): 1010 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Sân bay: Phú Bài


Ngày: 19/12, thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 070 độ, tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet tại sân bay
Mây: Rải rác, tại 6000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 29 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa

Địa điểm: Phnompênh (Cambodia)


Ngày: 19
Thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 040 độ, Tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 340 and 120
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 32 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa

Địa điểm: Vientiane (Laos)


Ngày: 19
Thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 180 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 29 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa

Địa điểm: KuaLampur (Malaysia)


Ngày: 19
Thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 210 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 150 and 270
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây vũ tích (cumulonimbus)
Mây: Rải rác, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 28000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 32 độ C
Điểm sương: 25 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa

Địa điểm: Manila (Philippine)


Ngày: 23
Thời gian: 14:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 9000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 28 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa
QNH: 29.91 inHg

Địa điểm: Changi (Singapore)


Ngày: 19
Thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây vũ tích (cumulonimbus)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 30000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 32 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa

Địa điểm: Don Muang (Thailand)


Ngày: 19
Thời gian: 07:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 100 độ, Tốc độ: 8 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 32 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

No automatic alt text available.
Image may contain: flower, plant, outdoor and nature
Image may contain: plant, sky, tree, mountain, outdoor and nature