Thời tiết ngày 11/01: Hà Nội Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 21 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 11/01 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 – 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, có nơi dưới 14 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ, riêng khu Tây Bắc 24 – 26oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 80 – 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 -17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 70 – 99%
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, phía Nam có nơi trên 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, phía Nam 24-27oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ, phía Nam có nơi 30-32oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 – 96%
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 43 – 93%
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 – 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 21oC

THỜI TIẾT SÂN BAY LÚC 10H

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 11/1, thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 300 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 210 and 320
-Tầm nhìn xa: 1700 m hướng
Thời tiết: Mưa phùn (dizzle)
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 1000 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 2700 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 17 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất (QNH): 1021 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Từ 04:00 UTC (+7 GMT – giờ Việt nam), -Tầm nhìn xa: 3500 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Mưa phùn (dizzle)

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 11/1, thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1300 feet tại sân bay
Mây: Rải rác, tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất (QNH): 1019 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 11/1, thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 010 độ, tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 340 and 070
-Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1700 feet tại sân bay
Mây: Rải rác, tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 31 độ C
Điểm sương: 19 độ C
Áp suất (QNH): 1013 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Sân bay: Phú Bài


Ngày: 11/1, thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 350 độ, tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Rải rác, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Rải rác, tại 4000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất (QNH): 1019 hPa

Địa điểm: Phnompênh (Cambodia)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 29 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Địa điểm: Vientiane (Laos)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 090 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Thưa, tại 5000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 20000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 27 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1017 hPa

Địa điểm: KuaLampur (Malaysia)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 090 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 030 and 170
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 29000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 31 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Địa điểm: Manila (Philippine)


Ngày: 23
Thời gian: 14:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 9000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 28 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa
QNH: 29.91 inHg

Địa điểm: Changi (Singapore)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 030 độ, Tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 340 and 080
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 16000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 29 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Địa điểm: Don Muang (Thailand)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 020 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 330 and 060
Tầm nhìn xa: 3500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 2500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 29 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Địa điểm sân bay: Moscow (Russia)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 250 độ, Tốc độ: 2 m/s
Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Tuyết
Mây: Trời đầy mây, tại 600 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -09 độ C
Điểm sương: -10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Địa điểm sân bay: Tokyo (Japan)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 310 độ, Tốc độ: 15 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 270 and 340
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 11 độ C
Điểm sương: -06 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra tạm thời:

Địa điểm sân bay: Seoul (Korea)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 160 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 05 độ C
Điểm sương: -06 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1026 hPa

Địa điểm sân bay: Beijing (China)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 2 m/s
Hướng gió thay đổi trong khoảng 290 and 020
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 02 độ C
Điểm sương: -14 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1025 hPa

Địa điểm sân bay: Shanghai (China)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 110 độ, Tốc độ: 3 m/s
Hướng gió thay đổi trong khoảng 080 and 150
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Trời mây (broken sky), tại 700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời đầy mây, tại 3300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 08 độ C
Điểm sương: 07 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1023 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 04:20 UTC, Mây: Trời mây (broken sky), tại 1000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)

Địa điểm sân bay: Ulabato (Mongolia)


Ngày: 11
Thời gian: 03:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 m/s
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng Tây bắc (NW)
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: -17 độ C
Điểm sương: -23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Bombay (India)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió lặng
Tầm nhìn xa: 1600 m hướng
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 22 độ C
Điểm sương: 13 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Địa điểm sân bay: Yangun (Myanmar)


Ngày: 11
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 050 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 7000 m hướng
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 27 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa

Image may contain: outdoor
Image may contain: flower, plant, outdoor and nature
Image may contain: flower, plant, tree, sky, outdoor and nature