NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN 30/04 NĂM 2019


  1. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG

Thời kỳ từ ngày 01 đến ngày 30/4 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh (KKL), tuy nhiên cường độ các đợt KKL từ yếu đến trung bình và lệch Đông. Nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN).  Lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến ít mưa và thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ. Do đang giai đoạn chuyển mùa cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa dông trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Trong tháng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Tình trạng ít mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

  1. a)Thi ktừ ngày 01-10/4/2019: Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN; khu vực phía Tây Bắc Bộ vàTrung Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa.
  2. b) Thi ktừ ngày 11-20/4/2019:Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1,0-2,0 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn trong khoảng từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ.
  3. c) Thi ktừ ngày 21-30/4/2019:Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1,0-2,0 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ.
2. DỰ BÁO XU THẾ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TỪ NGÀY 01-30/4/2019
2.1. Bắc Bộ

Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1,0 đến 2,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

2.2. Trung Bộ

Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1,0 đến 2,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

2.3. Tây Nguyên và Nam Bộ

Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

3. DỰ BÁO XU THẾ LƯỢNG MƯA TỪ NGÀY 01-30/4/2019
3.1. Bắc Bộ

Tổng lượng mưa cả thời kỳ ở khu vực phía tây Bắc Bộ ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN, khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

3.2. Trung Bộ

Tổng lượng mưa cả thời kỳ tại khu vực Trung Bộ phổ biến xấp xỉ dưới so với TBNN.

3.3. Tây Nguyên và Nam Bộ

Tổng lượng mưa cả thời kỳ phổ biến thấp hơn so với TBNN khoảng từ 20-40%.

 (Ghi chú: TBNN được tính trong chuỗi số liệu 30 năm 1981-2010).

  1. DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ LƯỢNG MƯA TỪ 01 ĐẾN 30/4/2019 TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM ĐẶC TRƯNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC
STT        Nhiệt độ  

 

Địa điểm

Thời kỳ từ

01-10/4

Thời kỳ từ

11-20/4

Thời kỳ từ

21-30/4

Trung bình thời kỳ (01-30/04)
TBNN DB TBNN DB TBNN DB TBNN DB
1 Sơn La 22.5 23.5-24.5 23.6 23.5-24.5 24.2 25.0-26.0 23.5 24.0-250
2 Hà Nội 22.8 23.5-24.5 24.2 24.5-25.5 25.8 26.0-27.0 24.3 24.5-25.5
3 Hải Phòng 21.7 23.0-24.0 23.2 23.5-24.5 24.6 25.5-26.5 23.2 23.5-24.5
4 Thanh Hóa 22.3 23.0-24.0 23.7 24.0-25.0 25.2 26.5-27.5 23.7 24.0-25.0
5 Vinh 23.1 23.5-24.5 24.5 25.0-26.0 25.9 26.0-27.0 24.5 25.0-26.0
6 Huế 25.1 26.0-27.0 26.0 26.0-27.0 26.9 26.5-27.5 26.0 26.5-27.5
7 Đà Nẵng 25.8 26.5-27.5 26.5 26.5-27.5 27.1 27.5-28.5 26.5 26.5-27.5
8 Nha Trang 27.0 27.0-28.0 27.5 27.5-28.5 28.0 28.5-29.5 27.5 28.0-29.0
9 Buôn Ma Thuột 26.1 26.0-27.0 26.3 26.5-27.5 26.4 27.0-28.0 26.3 26.0-27.0
10 Châu Đốc 28.6 28.5-29.5 28.7 29.0-30.0 28.9 29.0-30.0 28.7 29.0-30.0

STT        Lượng             

           mưa  

 

Địa điểm

Thời kỳ từ

01-10/4

Thời kỳ từ

11-20/4

Thời kỳ từ

21-30/4

TLM

thời kỳ (01-30/4)

TBNN DB TBNN DB TBNN DB TBNN DB
1 Sơn La 27 20-25 37 30-35 49 35-45 113 70-100
2 Hà Nội 18 15-25 27 20-30 41 30-40 87 60-90
3 Hải Phòng 23 20-30 24 20-25 25 20-30 71 50-80
4 Thanh Hóa 15 15-25 23 20-30 32 20-30 70 40-70
5 Vinh 12 10-20 18 10-20 32 25-35 62 40-60
6 Huế 15 10-20 17 10-20 32 25-35 64 40-60
7 Đà Nẵng 8 <10 9 <10 25 10-20 42 15-30
8 Nha Trang 13 <10 10 <10 17 5-15 39 15-30
9 Buôn Ma Thuột 19 10-20 28 20-30 42 20-30 90 40-70
10 Châu Đốc 16 5-15 27 10-20 32 15-25 74 30-50

Ghi chú: DB là giá trị dự báo

Bản tin nhận định xu thế thời tiết tháng tiếp theo được phát hành vào ngày 11/4/2019.

Tải bản PDF tại đây

No photo description available.

 

Thời tiết ngày 4/4: TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG Ở BẮC BỘ VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ Ở KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC – Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 78 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 4/4 như sau:

TIN MƯA DÔNG DIỆN RỘNG Ở BẮC BỘ VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ Ở KHU VỰC VÙNG NÚI PHÍA BẮC.

Hiện nay (04/4), do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5000m nên ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa trong đêm qua phổ biến 10-20mm, có nơi trên 20mm (lượng mưa từ 19h ngày 03/4 đến 7h ngày 04/4) như: Mai Châu (Hòa Bình) 24mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39mm, Cao Bằng 21mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao dịch chuyển dần sang phía Đông nên trong chiều và đêm nay (04/4) ở các tỉnh vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 30mm.
Ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1
Tin phát lúc: 09h30

Sau đây là dự báo thời tiết trên các vùng toàn quốc như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 – 99%
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ, có nơi dưới 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, có nơi trên 28oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 75 – 100%
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độoC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 – 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ; phía Nam có nơi trên 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 – 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 oC

Tây Nguyên
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 – 95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC

Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 – 96%
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, có nơi trên 35oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 78 – 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27oC

THỜI TIẾT SÂN BAY LÚC 10H

Địa điểm sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 04
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 050 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 020 and 100
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 1200 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 21 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1017 hPa

Địa điểm sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 04
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 6000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 31 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Địa điểm sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 04
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 110 độ, Tốc độ: 8 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 070 and 200
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Trời mây (broken sky), tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 31 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Phú Bài


Ngày: 04
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 060 độ, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 5000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 31 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Địa điểm: Phnompênh (Cambodia)


Ngày: 04
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 31 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Địa điểm: Vientiane (Laos)


Ngày: 04
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 090 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Thưa, tại 20000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 30 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa

Địa điểm: KuaLampur (Malaysia)


Ngày: 04
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 9000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 14000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 28000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 31 độ C
Điểm sương: 25 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Địa điểm: Manila (Philippine)


Ngày: 23
Thời gian: 14:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 9000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 28 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa
QNH: 29.91 inHg

Địa điểm: Changi (Singapore)


Ngày: 04
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 040 độ, Tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 310 and 090
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 30000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 31 độ C
Điểm sương: 25 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Địa điểm: Don Muang (Thailand)


Ngày: 04
Thời gian: 03:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 10000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 32 độ C
Điểm sương: 25 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thực vật, đại dương, cây, cầu, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên