Thời tiết ngày 23/01: Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 23/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 58-96%
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, có nơi dưới 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ, có nơi trên 28oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-97%
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26, có nơi trên 26oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%
Nhiệt độ thấp nhất từ 2 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ, phía Nam 28-31oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC

Nam Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26oC

THỜI TIẾT SÂN BAY VIỆT NAM

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 23/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 100 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 2100 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 600 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 19 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất (QNH): 1013 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 23/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 280 độ, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất (QNH): 1013 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 23/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 7000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Rải rác, tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 25 độ C
Áp suất (QNH): 1008 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Sân bay: Phú Bài


Ngày: 23/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 22 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất (QNH): 1013 hPa

Địa điểm sân bay: Sydney (Australia)


Ngày: 23
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 330 độ, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Địa điểm sân bay: Melbourne (Australia)


Ngày: 23
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 170 độ, Tốc độ: 8 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác , tại 2700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 22 độ C
Điểm sương: 12 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Địa điểm sân bay: Canbera (Australia)


Ngày: 23
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 350 độ, Tốc độ: 13 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 31 độ C
Điểm sương: 10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa

Địa điểm sân bay: Adelaide (Australia)


Ngày: 23
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 140 độ, Tốc độ: 7 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa
Từ 02:00 UTC (+7 GMT – giờ Việt nam), Gió: Hướng chính = 230 độ, Tốc độ: 18 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)

Địa điểm sân bay: Perth (Australia)


Ngày: 23
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, Tốc độ: 9 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 16 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm sân bay: Brisbain (Australia)


Ngày: 23
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 040 độ, Tốc độ: 9 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa , tại 2700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây tích (cumulus)
Nhiệt độ: 28 độ C
Điểm sương: 19 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Địa điểm sân bay: Hobart (Australia)


Ngày: 23
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 280 độ, Tốc độ: 13 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: 22 độ C
Điểm sương: 06 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1008 hPa

Địa điểm sân bay: Auckland (New Zealand)


Ngày: 23
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Báo cáo là hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của con người hoặc không nhìn được (oversight)
Gió: Hướng chính = 050 độ, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra tạm thời:
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng

Địa điểm sân bay: Christchurch (New Zealand)


Ngày: 23
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Báo cáo là hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của con người hoặc không nhìn được (oversight)
Gió: Hướng chính = 070 độ, Tốc độ: 13 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 040 and 110
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời và nước

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Advertisements

Thời tiết ngày 22/01: Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3.Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 22/1 như sau:

Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, có nơi trên 27oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, có nơi trên 27oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ; phía Nam 28-31oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ; miền Đông có nơi trên 32oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3.Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC

THỜI TIẾT SÂN BAY VIỆT NAM

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 22/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 2200 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1000 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 2300 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 19 độ C
Áp suất (QNH): 1014 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 22/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 330 độ, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 4500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 1300 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất (QNH): 1013 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 22/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 310 độ, tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 25 độ C
Áp suất (QNH): 1009 hPa
Từ khi quan trắc trước (nhưng không phải hiện tại), theo sau
hiện tượng khí tượng đã được quan trắc: Mưa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 01:05 UTC, -Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)

Địa điểm sân bay: Moscow (Russia)


Ngày: 22
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 270 độ, Tốc độ: 6 m/s
Tầm nhìn xa: 7000 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Tuyết
Mây: Trời đầy mây, tại 2400 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -08 độ C
Điểm sương: -10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm sân bay: Tokyo (Japan)


Ngày: 22
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 050 độ, Tốc độ: 12 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 010 and 070
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 2500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 06 độ C
Điểm sương: 00 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1020 hPa

Địa điểm sân bay: Seoul (Korea)


Ngày: 22
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 020 độ, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời đầy mây, tại 12000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -00 độ C
Điểm sương: -09 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1017 hPa

Địa điểm sân bay: Beijing (China)


Ngày: 22
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 4 m/s
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: -05 độ C
Điểm sương: -13 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1025 hPa

Địa điểm sân bay: Shanghai (China)


Ngày: 22
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 280 độ, Tốc độ: 4 m/s
Hướng gió thay đổi trong khoảng 250 and 310
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 600 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời đầy mây, tại 3300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 05 độ C
Điểm sương: 04 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1020 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 00:50 UTC,

Địa điểm sân bay: Ulabato (Mongolia)


Ngày: 22
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 m/s
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: -43 độ C
Điểm sương: -49 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1025 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Bombay (India)


Ngày: 22
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió lặng
Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 11 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm sân bay: Yangun (Myanmar)


Ngày: 22
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 330 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 19 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây, thực vật, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

Thời tiết ngày 21/01: Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3.Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 21/1 như sau:

 

Phía Tây Bắc Bộ
Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, khu Tây Bắc 26-28oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rả rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ; phía Nam trên 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ; phía Nam có nơi 28-30oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ; miền Đông có nơi trên 32oC

Hà Nội
Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3.Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24oC

THỜI TIẾT SÂN BAY VIỆT NAM

Địa điểm sân bay: VVTS
Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 320 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Rải rác, tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 5000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 27 độ C 
Điểm sương: 26 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: VVDN
Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 350 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 6000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 22 độ C 
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: VVPB
Ngày: 21
Thời gian: 06:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 320 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Mưa
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 1300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 24 độ C 
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 06:25 UTC, Tầm nhìn xa: 7000 m hướng
Không có hiện tượng thời tiết đặc biệt tại thời điểm quan trắc hiện tại

Địa điểm sân bay: VVPQ
Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió lặng
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 26 độ C 
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm: Phnompênh (Cambodia)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm: Vientiane (Laos)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 320 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Địa điểm: KuaLampur (Malaysia)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Sấm chớp Mưa
Mây: Thưa, tại 1000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Thưa, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây vũ tích (cumulonimbus)
Mây: Rải rác, tại 2800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 27000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Tầm nhìn xa: 7000 m hướng

Địa điểm: Manila (Philippine)


Ngày: 22
Thời gian: 06:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 290 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 280 and 030
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 2300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 10000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 30 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1007 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 29.74 inHg

Địa điểm: Changi (Singapore)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Thưa, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây tích (cumulus)
Mây: Rải rác, tại 15000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa

Địa điểm: Don Muang (Thailand)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 320 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 260 and 350
Tầm nhìn xa: 4500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa

Địa điểm: Phnompênh (Cambodia)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm: Vientiane (Laos)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 320 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Địa điểm: KuaLampur (Malaysia)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Sấm chớp Mưa
Mây: Thưa, tại 1000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Thưa, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây vũ tích (cumulonimbus)
Mây: Rải rác, tại 2800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 27000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Tầm nhìn xa: 7000 m hướng

Địa điểm: Manila (Philippine)


Ngày: 22
Thời gian: 06:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 290 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 280 and 030
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 2300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 10000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 30 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1007 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 29.74 inHg

Địa điểm: Changi (Singapore)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Thưa, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây tích (cumulus)
Mây: Rải rác, tại 15000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa

Địa điểm: Don Muang (Thailand)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 320 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 260 and 350
Tầm nhìn xa: 4500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa

Địa điểm: Phnompênh (Cambodia)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 4000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm: Vientiane (Laos)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 320 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Địa điểm: KuaLampur (Malaysia)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Sấm chớp Mưa
Mây: Thưa, tại 1000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Thưa, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây vũ tích (cumulonimbus)
Mây: Rải rác, tại 2800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 27000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Tầm nhìn xa: 7000 m hướng

Địa điểm: Manila (Philippine)


Ngày: 22
Thời gian: 06:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 290 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 280 and 030
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 2300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 10000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 30 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1007 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 29.74 inHg

Địa điểm: Changi (Singapore)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Thưa, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây tích (cumulus)
Mây: Rải rác, tại 15000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa

Địa điểm: Don Muang (Thailand)


Ngày: 21
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 320 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 260 and 350
Tầm nhìn xa: 4500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: cỏ, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Thời tiết ngày 20/01: Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 20/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 18 độ, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, có nơi trên 26oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, vùng núi có nơi dưới 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, có nơi trên 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ; phía Nam 22-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ; phía Nam 26 – 29oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26oC

THỜI TIẾT SÂN BAY VIỆT NAM

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 20/1, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 1800 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 1800 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 18 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất (QNH): 1016 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 20/1, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 320 độ, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1300 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 21 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 20/1, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 010 độ, tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất (QNH): 1009 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 01:00 UTC, -Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)

Sân bay: Phú Bài


Ngày: 20/1, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 250 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 2000 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Mưa
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 1000 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 3500 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất (QNH): 1016 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra tạm thời:
-Tầm nhìn xa: 1300 m hướng
Thời tiết: Mưa

Địa điểm sân bay: Moscow (Russia)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 110 độ, Tốc độ: 5 m/s
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Trời đầy mây, tại 3700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -10 độ C
Điểm sương: -16 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Địa điểm sân bay: Tokyo (Japan)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 330 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 06 độ C
Điểm sương: 01 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1018 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 30.08 inHg

Địa điểm sân bay: Seoul (Korea)


Ngày: 20
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 150 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Mây: Rải rác, tại 3500 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 12000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -01 độ C
Điểm sương: -06 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1023 hPa

Địa điểm sân bay: Beijing (China)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 m/s
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: -04 độ C
Điểm sương: -09 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1026 hPa

Địa điểm sân bay: Shanghai (China)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 060 độ, Tốc độ: 4 m/s
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Trời mây (broken sky), tại 2000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 08 độ C
Điểm sương: 02 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1024 hPa

Địa điểm sân bay: Ulabato (Mongolia)


Ngày: 20
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 1 m/s
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng Tây bắc (NW)
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: -31 độ C
Điểm sương: -35 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1015 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Bombay (India)


Ngày: 20
Thời gian: 01:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 070 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 23 độ C
Điểm sương: 11 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Địa điểm sân bay: Yangun (Myanmar)


Ngày: 20
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 310 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 19 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1012 hPa

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, nhà, ngoài trời và thiên nhiên

Thời tiết ngày 19/01: Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm cao nhất 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 23 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 19/1 như sau:

 

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm cao nhất 60-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, có nơi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, riêng khu Tây Bắc 25 – 27oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm cao nhất 60-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12oC
Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm cao nhất 60-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm cao nhất 60-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam 21 – 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm cao nhất 53-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC

Nam Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm cao nhất 50-94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm cao nhất 65-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 23oC

THỜI TIẾT SÂN BAY VIỆT NAM

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 19/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 4100 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 18 độ C
Điểm sương: 16 độ C
Áp suất (QNH): 1018 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 19/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 6000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất (QNH): 1016 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 19/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Mưa
Mây: Rải rác, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất (QNH): 1010 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Sân bay: Phú Bài


Ngày: 19/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 210 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 1500 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 18 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất (QNH): 1017 hPa

 (QNH): 1008 hPa
Địa điểm: Vientiane (Laos)


Ngày: 19
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 17 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1014 hPa

Địa điểm: KuaLampur (Malaysia)


Ngày: 19
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Giá lạnh (haze)
Mây: Thưa, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây vũ tích (cumulonimbus)
Mây: Rải rác, tại 14000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 28000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm: Manila (Philippine)


Ngày: 22
Thời gian: 06:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 290 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 280 and 030
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 2300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 10000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 30 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1007 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 29.74 inHg

Địa điểm: Changi (Singapore)


Ngày: 19
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 290 and 080
Tầm nhìn xa: 8000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 14000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 30000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa

Địa điểm: Don Muang (Thailand)


Ngày: 19
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió lặng
Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 23 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 02:00 UTC, Tầm nhìn xa: 5000 m hướng

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, cầu, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Thời tiết ngày 18/01: TIN MƯA DÔNG TRÊN VÙNG BIỂN PHÍA NAM – Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 18/1 như sau:

TIN MƯA DÔNG TRÊN VÙNG BIỂN PHÍA NAM
Ngày hôm qua (17/01), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển
quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông.
Dự báo: Ngày hôm nay (18/01), khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sau đây là dự báo thời tiết trên các vùng toàn quốc như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 –
96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, riêng khu Tây Bắc 25 – 28oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 – 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 – 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC

THỜI TIẾT SÂN BAY VIỆT NAM

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 18/1, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 100 độ, tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 1900 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 1700 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 18 độ C
Điểm sương: 16 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 18/1, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 6000 m hướng
Mây: Thưa, tại 1500 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 18 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 18/1, thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Biến đổi theo hướng, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1700 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 5000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất (QNH): 1009 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 00:50 UTC, -Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)

Địa điểm: Phnompênh (Cambodia)


Ngày: 18
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 030 độ, Tốc độ: 6 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm: Vientiane (Laos)


Ngày: 18
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 340 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 17 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1013 hPa

Địa điểm: KuaLampur (Malaysia)


Ngày: 18
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 060 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 350 and 100
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1700 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level), mây vũ tích (cumulonimbus)
Mây: Rải rác, tại 14000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 28000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 22 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1008 hPa

Địa điểm: Manila (Philippine)


Ngày: 22
Thời gian: 06:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 290 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 280 and 030
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Rải rác, tại 2300 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 10000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 30 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1007 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần
QNH: 29.74 inHg

Địa điểm: Changi (Singapore)


Ngày: 18
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 010 độ, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Hướng gió thay đổi trong khoảng 330 and 120
Tầm nhìn xa: 10 km hoặc xa hơn hướng
Mây: Thưa, tại 1800 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 30000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 26 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1009 hPa

Địa điểm: Don Muang (Thailand)


Ngày: 18
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió lặng
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 24 độ C
Điểm sương: 21 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Thời tiết ngày 17/01: TIN MƯA DÔNG TRÊN VÙNG BIỂN PHÍA NAM – Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết ngày 17/1 như sau:

TIN MƯA DÔNG TRÊN VÙNG BIỂN PHÍA NAM
Hôm qua (16/01), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông.
Dự báo: Ngày hôm nay (17/01), khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sau đây là dự báo thời tiết trên các vùng toàn quốc như sau:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, riêng khu Tây Bắc 23 – 26oC

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 – 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 – 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC

Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC

Nam Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC

Hà Nội
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 – 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21oC

THỜI TIẾT SÂN BAY VIỆT NAM

Sân bay: Nội Bài (Hà Nội)


Ngày: 17/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s) – Hướng gió thay đổi trong khoảng 050 and 110
-Tầm nhìn xa: 1900 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 1100 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 3300 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 18 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra tạm thời:
-Tầm nhìn xa: 1400 m hướng

Sân bay: Đà Nẵng


Ngày: 17/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 340 độ, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1300 feet tại sân bay
Mây: Rải rác, tại 6000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 20 độ C
Áp suất (QNH): 1015 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra sớm:
Cho đến 01:30 UTC, -Tầm nhìn xa: 5000 m hướng

Sân bay: TP Hồ Chí Minh


Ngày: 17/1, thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 080 độ, tốc độ: 1 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)-Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 1700 feet tại sân bay
Mây: Trời mây (broken sky), tại 4000 feet tại sân bay
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 24 độ C
Áp suất (QNH): 1009 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Moscow (Russia)


Ngày: 17
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 110 độ, Tốc độ: 4 m/s
Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Nhẹ Tuyết
Mây: Trời mây (broken sky), tại 1200 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: -09 độ C
Điểm sương: -10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1019 hPa

Địa điểm sân bay: Tokyo (Japan)


Ngày: 17
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 2 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Thưa, tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Rải rác, tại 6000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 08 độ C
Điểm sương: 07 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1016 hPa
Hiện tượng thời tiết sau đây được dự đoán (expected) xảy ra tạm thời:
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
QNH: 30.02 inHg

Địa điểm sân bay: Seoul (Korea)


Ngày: 17
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 330 độ, Tốc độ: 5 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 2500 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Rải rác, tại 3000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 14000 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 01 độ C
Điểm sương: -02 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1017 hPa

Địa điểm sân bay: Beijing (China)


Ngày: 17
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 020 độ, Tốc độ: 1 m/s
Điều kiện CAVOK (Ceiling and Visibility ok / good VFR weather): Tầm nhìn 10 km hoặc hơn,
không có mây dưới 5.000 feet hoặc dưới MSA (bất cứ lớn hơn),
không có mây vũ tích (cumulonimbus), và không có hiện tượng thời tiết đặc biệt trong
sân bay hoặc vùng lân cận
Nhiệt độ: -04 độ C
Điểm sương: -10 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1018 hPa

Địa điểm sân bay: Shanghai (China)


Ngày: 17
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 310 độ, Tốc độ: 4 m/s
Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Mây: Trời mây (broken sky), tại 1600 feet trên mực tại sân bay (aerodrome level)
Nhiệt độ: 09 độ C
Điểm sương: 05 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1020 hPa

Địa điểm sân bay: Ulabato (Mongolia)


Ngày: 17
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 160 độ, Tốc độ: 2 m/s
Tầm nhìn xa: 4000 m hướng Tây bắc (NW)
Thời tiết: Khói
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: -34 độ C
Điểm sương: -38 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1006 hPa
Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong tương lai gần

Địa điểm sân bay: Bombay (India)


Ngày: 17
Thời gian: 00:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 360 độ, Tốc độ: 4 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 3000 m hướng
Thời tiết: Giá lạnh (haze)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 25 độ C
Điểm sương: 17 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1010 hPa

Địa điểm sân bay: Yangun (Myanmar)


Ngày: 17
Thời gian: 00:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió: Hướng chính = 210 độ, Tốc độ: 3 knots (x 1.852km/h hay 0.51m/s)
Tầm nhìn xa: 5000 m hướng
Thời tiết: Sương mù (mist)
Không có mây đặc biệt quan trắc được dưới 5000 feet hoặc dưới độ cao vùng tối thiểu (mây nào cũng cao hơn)
Nhiệt độ: 20 độ C
Điểm sương: 19 độ C
Áp suất mực nước biển (QNH): 1011 hPa

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời, hoa, ngoài trời và thiên nhiên