HydroSys-VN 2010 – một số giao diện (Web/GIS)


These DEMO screens for Control Centers (R-CC and P-CC) for data management, monitoring, archiving and presenting, including GIS feature, using Google Map programming!

BIEUDO-sanphamdubao.com2.doc

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG HYDROSYS-VN 2010

Tổng quan

Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam – Giai đoạn 1” triển khai cho Đài KTTV khu vực Trung Trung bộ bao gồm hệ thống 74 trạm tự động (ARS), với 15 trạm đo mưa, 43 trạm thủy văn và 16 trạm khí tượng, được triển khai trên phạm vi 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ hệ thống số liệu quan trắc tự động được truyền tác nghiệp từ các trạm đo tự động thiết lập trong khuôn khổ Dự án đến 5 trung tâm KTTV tỉnh (trung tâm kiểm soát tỉnh), Đài KTTV khu vực tại Đà Nẵng (trung tâm kiểm soát khu vực) và Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương tại Hà Nội (trung tâm kiểm soát trung ương) nhằm đảm bảo cung cấp số liệu quan trắc thời gian thực cho việc chạy mô hình dự báo lũ Mike-11, Westpa, Hecra, NAM và các mô hình khác phục vụ cho công tác dự báo và cảnh bão lũ, lụt cho khu dân cư, sản xuất thuộc các lưu vực sông của khu vực miền Trung. Đảm bảo số liệu đo đạc tự động, truyền tin tự động, cung cấp hệ thống phần cứng máy tính, máy chủ tác nghiệp (DB, FS, Web, App), mạng LAN, thiết bị ngoại vi và lưu trữ số liệu được cung cấp bởi NT và các đối tác nhằm cung cấp trực tuyến 24×7 hệ thống thông tin/dữ liệu phục vụ công tác dự báo và cảnh báo bằng mô hình số trị tiên tiến và hiện đại.

HydroSys-VN 2010 là hệ thống ứng dụng mở rộng (extension) nhằm tích hợp và đồng bộ với hệ thống số liệu chuẩn do CAE cung cấp (dvd), các phần mềm giám sát trạm đo tự động Mecurio 2, View thông qua hệ thống truyền thông chuyên dụng và mạng Internet (UHF, Repeater, SMS, RAS, ADSL, VPN) để kết nối đến hệ thống số liệu phục vụ dự báo HydroMetData do Trung tâm Dự báo Trung ương quản lý và tự phát triển, cũng như tích hợp với CSDL điện báo tác nghiệp và tự động trên mạng lưới quan trắc trong phạm vi của Dự án ODA. HydroSys-VN 2010 được thiết kế và phát triển nhằm quản lý giám sát số liệu, hỗ trợ và phục vụ công tác dự báo, cảnh bão lũ bằng mô hình số trị Mike-11 cung cấp cho Dự án, bao gồm:

1- Hệ thống đồng bộ số liệu, decode dvd, phân phối và lưu trữ số liệu (GenDVD, AutoDVD) cho cơ sở dữ liệu dự báo;

2- Hệ thống CSDL vùng và quốc gia SQLServer (HydroSys);

3- Hệ thống chương trình: Phần mềm DBLU-SP (phần mêm quản lý, giám sát số liệu, xuất bản dữ liệu cho mô hình Mike-11 và mô hình thủy văn, có tích hợp hệ thống bản đồ sử dụng công nghệ ArcGis của Esri), AutoMVT (tích hợp ảnh mây vệ tinh của dự báo), AutoRadar (tích hợp ảnh radar Sanaga TRS 2730);

4- Website Intranet (www.sanphamdubao.com), tích hợp với CSDL thực đo-dự báo, ảnh radar, ảnh vệ tinh của TTDB và ảnh vệ tinh Internet trực tuyến, liên kết GoogleMap với số liệu. Ngoài ra, website được thiết kế nhằm tích hợp với các sản phẩm dự báo và cảnh báo lũ, theo quy trình dự báo và sẽ phát triển tiếp tục để cung cấp giao diện tác nghiệp dự báo trực tuyến tổng hợp, thân thiện và trực quan (visual) và sinh động (look and feel).

Hệ thống HydroSys-VN 2010 được phát triển trên nền tảng công nghệ của MicroSoft như Windows Internet Information Server (IIS), .NET Framework, Visual Studio 2005/ 2010, SQLServer 2008, ArcGis Engine Development Kit 9.3, OpenGis, trình duyệt Internet Explorer (FireFox, Chrome, Opera, v.v.) cũng như công nghệ tiến tiến Client/Server và mô hình 3 lớp.