NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 10 NĂM 2013 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC


(Bản tin được xuất bản ngày 1/10/2013, theo TT DB KTTV TU)

NHẬN ĐỊNH CHUNG TRONG THÁNG:
Trong tháng 10/2013 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam khoảng 1 cơn. Thời kỳ này là thời kỳ chính của mùa mưa ở các tỉnh Trung Bộ, tuy lượng mưa dự báo có khả năng hụt so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng xảy ra các đợt mưa lớn trong thời đoạn ngắn, vì vậy cần đề phòng lũ lên nhanh trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các khu vực vùng núi nơi có địa hình dốc.

DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG:
1. Bắc Bộ: Nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN) trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến dao động từ -0.5 đến 0.5oC.
2. Các tỉnh Trung Bộ: Phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến dao động từ -0.5 đến 0.5oC.
3. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến dao động từ -0.5 đến 0.5oC so với TBNN.
(Ghi chú: TBNN được tính trong chuỗi số liệu 30 năm gần đây).

DỰ BÁO LƯỢNG MƯA THÁNG:
1. Bắc Bộ: Lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, với lượng mưa thấp hơn từ 20% đến 50% so với TBNN.
2. Các tỉnh Trung Bộ: Lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, với lượng mưa thấp hơn từ 20% đến 50% so với TBNN riêng các tỉnh phía bắc thuộc Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ so với với TBNN, với chuẩn sai lượng mưa tháng dao động từ -20 đến 20% so với TBNN.
3. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, với chuẩn sai lượng mưa tháng dao động từ -20 đến 20% Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN, với chuẩn sai lượng mưa tháng thấp hơn từ 20 đến 40% so với TBNN. 

DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ LƯỢNG MƯA THÁNG 10/2013

TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM ĐẶC TRƯNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

STT

Địa điểm

Trung bình 30 năm

Nhiệt độ

Dự báo

Nhiệt độ

(độ C)

Trung bình 30 năm

Lượng mưa

Dự báo

Lượng mưa (mm)

1

Sơn La

21.7

21.0-22.0

62

30-50

2

Hà Nội

24.6

24.0-25.0

131

70-120

3

Hải Phòng

24.5

24.0-25.0

156

80-130

4

Thanh Hóa

24.5

24.0-25.0

264

200-300

5

Vinh

24.4

24.0-25.0

427

350-450